Andrzej Sadowski

Założyciel i prezydent Centrum im. Adama Smitha – Pierwszego Niezależnego Instytutu w Polsce (1989), jeden
z założycieli Zespołu Badań nad Myślą Konserwatywną i Liberalną na
Uniwersytecie Warszawskim (1984-1989). Współzałożyciel i członek zarządu
Towarzystwa Gospodarczego
w Warszawie (1986–1989).
Współzałożyciel wraz z Mirosławem
Dzielskim i Aleksandrem Paszyńskim
i członek zarządu Akcji Gospodarczej (1988-1989).

content