O nagrodzie

Fundacja Przedsiębiorczy Polacy jest w pełni świadoma jak ważna jest wiarygodność w wzajemnych relacjach zarówno na płaszczyźnie usług pomiędzy firmami jak i w stosunku do Klienta indywidualnego.

Będąc przedsiębiorcami, wiemy jak ciężko jest, pomimo niewątpliwych sukcesów i rzetelnych, efektywnych usług, dotrzeć informacją do swoich potencjalnych Klientów.

Nagroda „Firma w blasku efektów” znakomicie przyciąga uwagę świadomych najwyższej jakości Klientów.

Odpowiednio wyeksponowana jest gwarantem nieprzeciętnych osiągnięć firmy. W elitarnym gronie przedsiębiorstw mających prawo posługiwać się emblematem „Firma w blasku efektów” mogą się znaleźć tylko podmioty, które przejdą pozytywną weryfikacje, udostępniając niezbędne dane określone Regulaminem:

JAK ZDOBYĆ NAGRODĘ

Aby otrzymać nagrodę wnioskujący powinien podać:

 1. Nazwę, dane Firmy
 2. Imię, Nazwisko zgłaszającego
 3. Email, numer telefonu zgłaszającego
 4. Powody, które świadczą o tym, że produkcja, usługi firmy przynoszą klientom obiecywany efekt. Powody powinny być poparte konkretnymi danymi, możliwymi do weryfikacji przez pracowników Fundacji.
 5. Oświadczenie o braku długów w w KRD BIG SA.
 6. Wyślij formularz zgłoszeniowy – nasz doradca skontaktuje się najszybciej jak to możliwe.

CO ZYSKAM

 1. Możliwość posługiwania się znakiem „Firma w blasku efektów” przez 12 miesięcy od oficjalnego przyznania nagrody.
 2. Informację o przyznaniu nagrody w branżowych, regionalnych, ogólnopolskich mediach internetowych.
 3. Wzmocnienie swojej pozycji na rynku ogólnopolskim i lokalnym.
 4. Statuetkę nagrody wraz z fizycznym certyfikatem potwierdzonym podpisami członków komisji przyznającej nagrodę.
 5. Wpis do okolicznościowego (wydawanego raz w roku) albumu, almanachu nagrodzonych firm.

ZGŁOŚ FIRMĘ DO NAGRODY   >